Intrekking van de toelatingen van BONTIMA, CEBARA, GIGANT, EMBRELIA en REFLECT

10/06/2022

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen

  • BONTIMA (10201P/B – 187,5 g/L cyprodinil en 62,5 g/L isopyrazam)
  • CEBARA (10202P/B - 187,5 g/L cyprodinil en 62,5 g/L isopyrazam)
  • GIGANT (10830P/B – 125 g/L isopyrazam en 150 g/L prothioconazool)
  • EMBRELIA (10880P/B – 40g/L difenoconazool en 100 g/L isopyrazam )
  • REFLECT (10690P/B – 125 g/L isopyrazam)

worden ingetrokken wegens de intrekking van de goedkeuring van de werkzame stof isopyrazam.

Graangewassen

Voor BONTIMA (10201P/B), CEBARA (10202P/B) en GIGANT (10830P/B), exclusief toegelaten in graangewassen, zijn de volgende respijttermijnen van toepassing:

De intrekkingsdatum is 31/07/2022.

Het op de markt brengen en het bewaren van dit middel door de toelatingshouder zijn toegelaten tot en met 08/06/2022.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot en met 08/07/2022.
Het gebruiken is nog toegelaten tot en met 31/07/2022.

Andere dan graangewassen

Voor EMBRELIA (10880P/B) en REFLECT (10690P/B), toegelaten in andere gewassen dan graangewassen, zijn de volgende respijttermijnen van toepassing:

De intrekkingsdatum is 08/12/2022.

Het op de markt brengen en het bewaren van dit middel door de toelatingshouder zijn toegelaten tot en met 08/06/2022.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot en met 08/09/2022.
Het gebruiken is nog toegelaten tot en met 08/12/2022.

Deel deze pagina