Intrekking van de toelating van TRIGARD

15/04/2019

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel TRIGARD (8198P/B, 100 g/l cyromazin) wordt ingetrokken als gevolg van het verlopen van de goedkeuring van de werkzame stof cyromazin op Europees niveau.

Vanwege een gewijzigd juridisch advies op Europees niveau worden de uitlooptermijnen aangepast.

De intrekkingsdatum is 30/06/2022.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de toelatingshouder zijn nog toegelaten tot 31/12/2020.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 30/06/2021.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 30/06/2022.

Deel deze pagina