Intrekking van de toelating van REQUIEM PRIME

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel REQUIEM PRIME (10882P/B – 152,3 g/l terpenoïdenmengsel QRD 460) wordt niet verlengd naar aanleiding van het niet-verdedigen van de werkzame stof op EU-vlak.

De intrekkingsdatum is 10/02/2027.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de toelatingshouder zijn toegelaten tot en met 10/08/2025.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot en met 10/02/2026.
Het gebruiken is nog toegelaten tot en met 10/02/2027.

Deel deze pagina