Intrekking van de toelating van NEOREL UL

27/01/2020

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel NEOREL UL (10391P/B – 20 g/l cypermethrin en 30 g/l chloorpyrifos-methyl) wordt ingetrokken als gevolg van de niet-vernieuwing van de goedkeuring van de werkzame stof chloorpyrifos-methyl op Europees niveau.

De intrekkingsdatum is 16/04/2020.

Het op de markt brengen en de opslag van deze middelen door de toelatingshouder zijn nog toegelaten tot 16/02/2020.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 16/02/2020.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 16/04/2020.

Deel deze pagina