Intrekking van de toelating van LIROTECT SUPER

17/03/2017

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel LIROTECT SUPER (7989P/B, 250 g/l thiabendazool en 125 g/l imazalil) wordt niet verlengd.

De intrekkingsdatum is 30/09/2019.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de toelatingshouder is toegelaten tot 31/03/2018.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 30/09/2018.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 30/09/2019.

De toelating wordt ingetrokken omdat de toelatingshouder geen dossier voor de vernieuwing wenste in te dienen.

Deel deze pagina