Intrekking van de toelating van INSEGAR

03/05/2019

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel INSEGAR (8812P/B – 25% fenoxycarb) wordt ingetrokken als gevolg van het verlopen van de goedkeuring van de werkzame stof fenoxycarb op Europees niveau.

De intrekkingsdatum is 30/11/2023.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de toelatingshouder zijn nog toegelaten tot 31/05/2022.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 30/11/2022.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 30/11/2023.

Deel deze pagina