Intrekking van de toelating van CRUISER

12/04/2019

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel CRUISER (9335P/B, 70% thiamethoxam) wordt ingetrokken als gevolg van het verlopen van de goedkeuring van de werkzame stof thiamethoxam op Europees niveau.

Vanwege een gewijzigd juridisch advies op Europees niveau worden de uitlooptermijnen aangepast. 
Dit persbericht is niet meer geldig

De intrekkingsdatum is 31/10/2021.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de toelatingshouder zijn nog toegelaten tot 30/04/2020.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 31/10/2020.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 31/10/2021.

Deel deze pagina