Intrekking van de toelating van COSMIC

05/12/2022

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel COSMIC (9263P/B – 360 g/l glyfosaat) wordt ingetrokken naar aanleiding van de negatieve beoordeling van de aanvraag tot vernieuwing van deze toelating.

De intrekkingsdatum is 18/05/2024.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de toelatingshouder zijn toegelaten tot en met 18/11/2022.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot en met 18/05/2023.
Het gebruiken is nog toegelaten tot en met 18/05/2024.

Daarnaast werd de toepassing via bespuiting beperkt tot een maximale dosis van 2 l/ha (0,72 kg werkzame stof/ha). Bijgevolg werden de gebruiken in grasland-weiland, gazons en grasvelden, golfterreinen en kerstsparren met onmiddellijke ingang ingetrokken.

De gebruikers dienen deze beperkingen in acht te nemen, zelfs als de etiketten van de op de markt aanwezige producten nog niet aangepast zijn.

Deel deze pagina