Intrekking van de gebruiken in open lucht van de toelatingen van CLOSER en SEQUOIA en intrekking van de toelating van BREAKERPRO

11/07/2022

De gebruiken in open lucht van de toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen CLOSER (10752P/B - 120 g/L sulfoxaflor) en SEQUOIA (11032P/B – 120 g/L sulfoxaflor) worden ingetrokken en de toelating van het gewasbeschermingsmiddel BREAKERPRO (11220P/B – 240 g/L  sulfoxaflor) wordt ingetrokken aangezien een risico voor bijen door gebruik in open lucht van sulfoxaflor niet kan worden uitgesloten.

Aangezien het middel BREAKERPRO (11220P/B), exclusief toegelaten is in open lucht (suikerbieten), wordt de toelating van dit product volledig ingetrokken en zijn de volgende respijtperiodes van toepassing:

De intrekkingsdatum is 19/05/2023.

Het op de markt brengen en het bewaren van dit middel door de toelatingshouder zijn toegelaten tot en met 19/11/2022.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot en met 19/02/2023.
Het gebruik is nog toegelaten tot en met 19/05/2023.

Voor CLOSER (10752P/B) en SEQUOIA (11032P/B), zullen de gebruiken in open lucht nog toegelaten blijven tot en met 19/05/2023. Deze producten blijven nadien toegelaten voor hun gebruiken in permanente kassen.

Vanaf 30/06/2025 dienen de etiketten van de op de markt aanwezige producten de nieuwe etikettering te dragen. Deze wijzigingen moeten door de gebruikers vanaf 19/05/2023 worden gerespecteerd, zelfs indien de etiketten van de in de handel verkrijgbare producten nog niet zijn aangepast.

Deel deze pagina