Inkorting van de uitlooptermijnen voor de toelatingen op basis van imazaquin

08/09/2020

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen

  • METEOR 369 SL (8559P/B, 368 g/l chlormequat en 0,8 g/l imazaquin)
  • MONDIUM (9718P/B, 368 g/l chlormequat en 0,8 g/l imazaquin)

werden ingetrokken tengevolge van het verlopen van de goedkeuring van de werkzame stof imazaquin op Europees niveau

Vanwege een gewijzigd juridisch advies op Europees niveau worden de vroeger aangekondigde uitlooptermijnen aangepast:

De intrekkingsdatum wordt van 30/06/2021 teruggebracht tot 30/09/2020.

Het gebruiken van deze producten is dus nog toegelaten tot 30/09/2020.
Verkoop en opslag door de toelatingshouder en door derden was al niet meer toegelaten.

Deel deze pagina