Inkorting van de uitlooptermijnen voor de toelating van TRIGARD (8198P/B)

07/09/2020

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel TRIGARD (8198P/B, 100 g/l cyromazin) werd ingetrokken als gevolg van het verlopen van de goedkeuring van de werkzame stof cyromazin op Europees niveau.

Vanwege een gewijzigd juridisch advies op Europees niveau worden de vroeger aangekondigde uitlooptermijnen aangepast:

De intrekkingsdatum wordt van 30/06/2022 teruggebracht tot 30/06/2021.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de toelatingshouder zijn nog toegelaten tot 31/10/2020.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 31/12/2020.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 30/06/2021.

Deel deze pagina