Inkorting van de uitloopperiode voor de toelatingen op basis van quinoclamine

08/09/2020

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen

  • MOGETON (9710P/B – 25% quinoclamine)
  • MOGETON ANTIMOUSSE/MOS  (9711G/B – 4% quinoclamine)
  • MOGETON ANTIMOUSSE/MOS WG (9866G/B – 4% quinoclamine)
  • MOGETON TOP (10439P/B – 50% quinoclamine)

werden ingetrokken tengevolge van het verlopen van de goedkeuring van de werkzame stof quinoclamine op Europees niveau.

Vanwege een gewijzigd juridisch advies op Europees niveau worden de vroeger aangekondigde uitlooptermijnen aangepast:

De intrekkingsdatum wordt van 30/06/2021 teruggebracht tot 30/09/2020.

Het gebruiken is dus nog toegelaten tot 30/09/2020.
Het op de markt brengen en opslaan door de toelatingshouder en door derden was al niet meer toegestaan.

Deel deze pagina