Herziening van de DT50 endpoints voor de metaboliet 1,2,4-triazool

14/10/2014

Dit persbericht is bestemd voor de toelatingshouders van gewasbeschermingsmiddelen met werkzame stoffen die bij gebruik volgens de Goede Landbouwkundige Praktijken de metaboliet 1,2,4-triazole als degradatieproduct in de bodem kunnen vormen.

Dit persbericht is ook van toepassing voor toekomstige aanvragen tot toelating van gewasbeschermingsmiddelen op basis van dergelijke werkzame stoffen.

Onlangs heeft het Standing Committee on the Food Chain and Animal Health nota genomen van de nieuwe DT50 Endpoints voor de metaboliet 1,2,4-triazole. In afwezigheid van een Europees gemeenschappelijk standpunt met betrekking tot de types van aanvragen waarvoor en de begindatum waarop deze herziene endpointszullen worden gebruikt, heeft onze dienst een besissling genomen die weergegeven wordt in het document hieronder.

Deel deze pagina