Glyfosaat: een stand van zaken

16/08/2015

In het voorjaar 2015 is er heel wat commotie geweest naar aanleiding van een bericht van het International Agency for Research on Cancer (IARC), waarin men de onkruidbestrijder glyfosaat als waarschijnlijk kankerverwekkend bestempelt.

Intussen heeft het IARC zijn volledige verslag gepubliceerd. De Europese Commissie heeft de Europese Autoriteit voor de Voedselveiligheid (EFSA) daarop gemandateerd om dit verslag te analyseren. EFSA was overigens reeds bezig met een evaluatie van glyfosaat in de context van een eventuele vernieuwing van de EU-goedkeuring van deze stof.

Daarna zal de Europese Commissie in overleg met de lidstaten beslissen of de goedkeuring van glyfosaat al dan niet wordt vernieuwd. Die beslissing zal wettelijk bindend zijn.

U kan onze geactualiseerde analyse van de situatie raadplegen. Een volledig overzicht van alle in België toegelaten toepassingen vindt u via toelatingen raadplegen.

Deel deze pagina