Glyfosaat: een nieuwe stand van zaken

19/04/2016

In het voorjaar 2015 is er heel wat commotie geweest naar aanleiding van een bericht van het International Agency for Research on Cancer (IARC), waarin men de onkruidbestrijder glyfosaat als waarschijnlijk kankerverwekkend bestempelt.

Sindsdien is het volgende gebeurd:

  • het IARC heeft zijn volledige verslag gepubliceerd;
  • De Europese Commissie heeft de Europese Autoriteit voor de Voedselveiligheid (EFSA) gemandateerd dit verslag te analyseren;
  • EFSA heeft zijn conclusies gepubliceerd inzake het dossier dat door de producenten was ingediend met het oog op een vernieuwing van de EU-goedkeuring van glyfosaat; deze conclusies houden ook rekening met het IARC-verslag.
  • De Europese Commissie is in overleg met de lidstaten de besluitvorming over het al dan niet vernieuwen van de goedkeuring aan het voorbereiden.

U kan onze geactualiseerde analyse van de situatie raadplegen. Een volledig overzicht van alle in België toegelaten toepassingen vindt u via toelatingen raadplegen.

Deel deze pagina