Gezamenlijke verkoop van gewasbeschermingsmiddelen

22/07/2021

Gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik worden soms verhandeld in combinatieverpakkingen die dan vaak aangeduid worden als twin pack of combipack. Ieder verhandeld product moet op voorhand toegelaten worden maar toelating van de gecombineerde verpakking is daarom niet altijd nodig.

We maken onderscheid tussen verplichte en andere combinaties.

Verplichte combinaties

Verplichte combinaties moeten op voorhand toegelaten worden door de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten. Dit zijn combinaties van gewasbeschermingsmiddelen die steeds samen moeten worden toegepast, tegelijkertijd dus, om de gewenste werkzaamheid te bekomen. Dit kan nodig blijken in de volgende gevallen:

  • als het onmogelijk is om de werkzame stoffen te combineren in éénzelfde formulering, of
  • als de producten stoffen bevatten die ter plekke een reactie moeten aangaan (zoals bv. twee-componentenlijm).

Verplichte combinaties worden aangeduid op de toelatingsakten van de betrokken gewasbeschermingsmiddelen.

Andere combinaties

De andere combinaties betreffen producten die reeds toegelaten zijn in België, en die samen worden aangeboden om bv. een breder werkingsspectrum te bekomen dan de individuele producten, of om andere, louter commerciële redenen. Deze combinaties moeten niet worden toegelaten door onze dienst. Er moet evenwel voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

  • De individuele producten moeten verpakt zijn in hun oorspronkelijke handelsverpakking zoals die werd geëvalueerd en goedgekeurd bij de initiële toelating van ieder apart product.
  • Een eventuele verpakking van de combinatie moet voorzien zijn van de etiketten van de producten die het bevat.

Alhoewel er vaak een andere handelsbenaming wordt toegekend aan de combinatieverpakking dan deze van de betrokken producten, wordt deze combinatie niet beschouwd als een nieuw product en wordt er niets over vermeld in de toelatingsakten van de gecombineerde producten.

De gebruiksvoorwaarden zijn vermeld op de toelatingsakten.

Deel deze pagina