Nieuws - Gewasbescherming

04/03/2016

Op 15/1/2016 werd er een persbericht verspreid waarin bekend gemaakt werd dat de toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van haloxyfop-P geschorst werden. Op basis van bijkomende informatie en met toepassing van de nieuwe Europese beperking tot 52 g haloxyfop-P (zuurequivalent) per ha per 36 maanden is er volgens het Erkenningscomité geen onaanvaardbaar risico voor het grondwater. De schorsing van deze toelating werd bijgevolg opgeheven.

29/02/2016

Het middel VINTEC is toegelaten voor gebruik tegen esca van de druivelaar (Phaeomoniella chlamydospora en Phaeoacremonium aleophilum) in druivelaars vanaf 01/03/2016 voor een termijn van 120 dagen.

26/02/2016

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel AGRICHIM ETHOFUMESAAT/FENMEDIFAM 95/100 EC (9172P/B, 95 g/l ethofumesaat en 100 g/l fenmedifam) wordt niet verlengd op vraag van de toelatingshouder.

26/02/2016

Het middel CURATIO is toegelaten voor gebruik tegen schurft in appelbomen en perenbomen vanaf 15/03/2016 voor een termijn van 120 dagen.

18/02/2016

Door de publicatie van een koninklijk besluit op 8 februari zijn vanaf heden nieuwe retributies van toepassing voor aanvragen tot toelating voor gewasbeschermingsmiddelen. De jaarlijkse bijdragen voor gewasbeschermingsmiddelen voor niet-professioneel gebruik worden verhoogd en niet-commerciële voorlichters bekomen de fytolicentie voortaan gratis.

18/02/2016

Het gebruik  van de gewasbeschermingsmiddelen BUTISAN S (7362P/B, 500 g/l  metazachloor) en RAPSAN 500 SC (9381P/B, 500 g/l  metazachloor) in fruitbomen en -struiken zal vanaf 23/06/2016 niet langer toegelaten zijn op vraag van de toelatingshouder.

05/02/2016

Vanaf 12 februari 2016 wijzigen de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof thiacloprid. De wijziging is het gevolg van de toepassing van Verordening 2015/1200 van 22 juli 2015.

05/02/2016

De middelen ASULOX, ASULAM 400 SL, ASULTRAN en IT ASULAM zijn toegelaten voor gebruik tegen eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in knolselder, selderij (bleek-, groene en witte), spinazie, witloofwortelteelt en cichorei vanaf 01/03/2016 voor een termijn van 120 dagen.

02/02/2016

Vanaf 12 feburari 2016 wijzigen de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof fenhexamid. De wijziging is het gevolg van de toepassing van Verordening 2015/1200 van 22 juli 2015.

02/02/2016

Vanaf 12 feburari 2016 wijzigen de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof trifloxystrobin. De wijziging is het gevolg van de toepassing van Verordening 2015/1200 van 22 juli 2015.