Nieuws - Gewasbescherming

24/11/2016

Het middel CELEST (9269P/B, 25 g/l fludioxonil) is toegelaten voor gebruik tegen Phoma, Botrytis, Fusarium en Alternaria in zaaizaad van vlas vanaf 10/12/2016 voor een termijn van 120 dagen.

24/11/2016

Het middel APRON is toegelaten voor gebruik tegen Pythium in zaaizaad van vlas vanaf 10/12/2016 voor een termijn van 120 dagen.

23/11/2016

Op 19 januari 2017 wijzigen de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof 1-naftylazijnzuur. Dat impliceert wijzigingen voor sommige gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stof.

22/11/2016

Het gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen ELOGE (10261P/B, 108 g/l haloxyfop-P-methyl) en GALLANT (10437P/B, 108 g/l haloxyfop-P-methyl) is opnieuw toegestaan in bosuien (open lucht) en prei (open lucht).

03/11/2016

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel LEGACY 500 SC (9589P/B, 500 g/l diflufenican) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

31/10/2016

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel C.I.P.C. Protex (4037P/B, 400 g/l chloorprofam) wordt niet verlengd.

24/10/2016

Het middel APRON is toegelaten voor gebruik tegen valse meeldauw (Peronospora farinosa f. sp. betae) in zaaizaad van suikerbieten vanaf 15/11/2016 voor een termijn van 120 dagen.

10/10/2016

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel PROSTORE HN (9956P/B, 300 g/L chloorprofam) wordt niet verlengd.

10/10/2016

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel OKAPI GARDEN (10040G/B, 5 g/L lambda-cyhalothrin en 100 g/L pirimicarb) wordt niet verlengd.

06/10/2016

Vanaf 19 oktober 2016 wijzigen de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof spiroxamine. Dit impliceert wijzigingen voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel IMPULSE op basis van deze werkzame stof.