Nieuws - Gewasbescherming

05/05/2016

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op basis van dimethoaat in de teelt van kersen en krieken is niet langer toegelaten.

02/05/2016

De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van isoproturon worden ingetrokken naar aanleiding van de beslissing op Europees niveau om de goedkeuring van deze werkzame stof niet te vernieuwen. Bovendien wordt het gebruik van deze producten beperkt tot maximum 1 toepassing van 600 g isoproturon/ha/12 maanden in de lente tegen eenjarige tweezaadlobbige onkruiden omwille van een risico voor waterorganismen.

28/04/2016

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen HERMOO AMITROLE SL (7282P/B) en WEEDAZOL SL (5151P/B) (229 g/l amitrol) worden niet verlengd naar aanleiding van de niet-verlenging van de werkzame stof op EU-niveau.

21/04/2016

Het gewasbeschermingsmiddel TELONE II is toegelaten voor gebruik in een aantal teelten tegen bodeminsecten en nematoden vanaf 20/05/2016 voor een termijn van 120 dagen.

21/04/2016

Vanaf 28/04/2016 worden gewasbeschermingsmiddelen op basis van ethyleen toegelaten voor de rijping van bananen voor een termijn van 120 dagen.

20/04/2016

Het Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik publiceert een lijst met veelgestelde vragen (FAQ) met betrekking tot de verplichting om een met gras begroeide bufferzone van 20 m te respecteren ten opzichte van oppervlaktewater voor percelen die worden behandeld met producten op basis van terbuthylazin.

19/04/2016

In het voorjaar 2015 is er heel wat commotie geweest naar aanleiding van een bericht van het International Agency for Research on Cancer (IARC), waarin men de onkruidbestrijder glyfosaat als waarschijnlijk kankerverwekkend bestempelt. Tijd voor een nieuwe stand van zaken.

30/03/2016

De nieuwe website voor de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen is online. De site bevat nu informatie over 4 thema’s: gewasbescherming, fytolicentie, meststoffen en het reductieplan.

30/03/2016

Het middel TELONE II is toegelaten voor gebruik tegen bodeminsecten en nematoden in sierplanten (niet bestemd voor consumptie) vanaf 01/04/2016 voor een termijn van 120 dagen.

30/03/2016

Het middel TEPPEKI (9526P/B) is toegelaten voor gebruik tegen bladluizen in groengeoogste erwten (zonder peul) vanaf 01/04/2016 voor een termijn van 120 dagen.