Nieuws - Gewasbescherming

09/06/2016

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel SALVO (9865P/B; 500 g/l 2,4-D) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

09/06/2016

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel GAZONMESTSTOF MET ONKRUIDVERDELGER/ENGRAIS GAZON AVEC HERBICIDE (10214G/B; 0,7% 2,4-D + 0,1% dicamba) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

09/06/2016

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel AMINEX (1648P/B, 500 g/l 2,4-D) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

24/05/2016

Vanaf 9 juni 2016 wijzigen de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof fenmedifam. De wijziging is het gevolg van de toepassing van Verordening 2015/2075 van 18 november 2015.

13/05/2016

Het middel EXIREL is toegelaten voor gebruik tegen Drosophila suzukii in zure en zoete kersen, blauwe/rode bosbessen, aalbessen (wit, rood, zwart) en stekelbessen vanaf 01/06/2016 voor een termijn van 120 dagen.

12/05/2016

Vanaf 9 juni 2016 wijzigen de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof haloxyfop-P-methyl. De wijziging is het gevolg van de toepassing van Verordening 2015/2075 van 18 november 2015.

10/05/2016

Vanaf 10 augustus 2016 wijzigen de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof chloorpyrifos. De wijziging is het gevolg van de toepassing van Verordening 2016/60 van 19 januari 2016.

05/05/2016

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op basis van dimethoaat in de teelt van kersen en krieken is niet langer toegelaten.

02/05/2016

De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van isoproturon worden ingetrokken naar aanleiding van de beslissing op Europees niveau om de goedkeuring van deze werkzame stof niet te vernieuwen. Bovendien wordt het gebruik van deze producten beperkt tot maximum 1 toepassing van 600 g isoproturon/ha/12 maanden in de lente tegen eenjarige tweezaadlobbige onkruiden omwille van een risico voor waterorganismen.

28/04/2016

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen HERMOO AMITROLE SL (7282P/B) en WEEDAZOL SL (5151P/B) (229 g/l amitrol) worden niet verlengd naar aanleiding van de niet-verlenging van de werkzame stof op EU-niveau.