Nieuws - Gewasbescherming

19/07/2016

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel INTERNUM WG (959P/P, 26,7% boscalid en 6,7% pyraclostrobin) wordt ingetrokken.

19/07/2016

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel AURORA (8983P/B, 50% carfentrazone-ethyl) wordt niet verlengd.

19/07/2016

Corrigendum van het persbericht van 24/05/2016: Aanpassing van het gebruik van mesotrione na herziening van de MRLs;

 

05/07/2016

Voor de bescherming van oppervlaktewater tegen verontreiniging met gewasbeschermingsmiddelen bestaan er zowel gewestelijke als federale maatregelen. De verschillende overheden hebben daarom een folder opgesteld om een overzicht te geven van deze verschillende maatregelen.

30/06/2016

De middelen ARVEST, CERAFON, ETHEFON CLASSIC, ETHEPRO, FLORDIMEX 480 en YATZE zijn toegelaten ter bevordering van een voortijdige vruchtval in appelbomen, perenbomen en kersen- en kriekenbomen vanaf 01/07/2016 voor een termijn van 30 dagen.

29/06/2016

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel EPOK 600 EC (9120P/B, 193,6 g/l metalaxyl-M en 400 g/l fluazinam) wordt niet verlengd.

28/06/2016

De toelating van het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel LUNA PRIVILEGE (10252P/B, 500 g/l fluopyram) in druivelaars werd ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

28/06/2016

De toelating van het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel LUNA EXPERIENCE (10432P/B, 200 g/l fluopyram en 200 g/l tebuconazool) in druivelaars werd beperkt op vraag van de toelatingshouder.

28/06/2016

Het middel DE CEUSTER-C.P. is toegelaten voor gebruik tegen bodemschimmels, bodeminsecten en nematoden in aardbeien (open lucht) vanaf 28/06/2016 voor een termijn van 120 dagen.

17/06/2016

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel WARRANT 700 (10222P/B, 70% imidacloprid) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.