Nieuws - Gewasbescherming

24/08/2016

De vergunning voor parallelhandel van de gewasbeschermingsmiddelen AXIAL 50 (979P/P), REVUS (1000P/P), SAMSON 4 SC (976P/P), TECTO (1017P/P) et ZEUS (1027P/P) wordt ingetrokken.

22/08/2016

Op 26 augustus 2016 wijzigen de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof tolclofos-methyl. Dit impliceert wijzigingen voor sommige gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stof.

12/08/2016

Vanaf 16 augustus 2016 wijzigen de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof pirimicarb. De wijziging is het gevolg van de toepassing van Verordening 2016/71 van 27 januari 2016.

12/08/2016

Vanaf 16 augustus 2016 wijzigen de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof prothioconazool. De wijziging is het gevolg van de toepassing van Verordening 2016/71 van 27 januari 2016.

12/08/2016

De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van isoproturon werden aangepast. Het gebruik van deze producten wordt beperkt tot maximum 1 toepassing van 600 g isoproturon/ha/12 maanden in de lente tegen eenjarige tweezaadlobbige onkruiden.

11/08/2016

De toelating van het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel OBERON (10302P/B, 240 g/l spiromesifen) in aardbeien en sierplanten werd ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

11/08/2016

Middelen op basis van ethyleen zijn toegelaten voor de rijping van tomaten vanaf 01/09/2016 voor een termijn van 120 dagen.

11/08/2016

De middelen DANADIM PROGRESS, DIMISTAR PROGRESS, DIMISTAR PROGRESS 400 EC, PERFEKTHION 400 EC en ROGOR 40 zijn toegelaten voor gebruik tegen Drosophila suzukii in kersen- en kriekenbomen vanaf 15/08/2016 voor een termijn van 120 dagen.

11/08/2016

Op voorstel van de Europese Commissie wordt de EU-goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat aan striktere voorwaarden onderworpen.

19/07/2016

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel KEMIFAM SUPER (1001P/P, 160 g/l desmedifam en 160 g/l fenmedifam) werd niet verlengd en wordt bijgevolg ingetrokken.