Nieuws - Gewasbescherming

04/10/2016

Het Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik herinnert eraan dat een met gras begroeide bufferzone van 20 meter ten opzichte van oppervlaktewater verplicht is voor producten op basis van terbuthylazin.

03/10/2016

Het gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen ELOGE (10261P/B, 108 g/l haloxyfop-P-methyl) en GALLANT (10437P/B, 108 g/l haloxyfop-P-methyl) is vanaf heden niet langer toegestaan in bosuien (open lucht) en prei (open lucht).

12/09/2016

De maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof diquat wijzigen als gevolg van de toepassing van Verordening 2016/1002 van 17 juni 2016. Dit heeft gevolgen voor de gewasbeschermingsmiddelen op basis van diquat.

12/09/2016

Gewasbeschermingsmiddelen op basis van ethyleen zijn toegelaten voor de rijping van bananen vanaf 01/09/2016 voor een termijn van 120 dagen.

12/09/2016

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen MICROSULFO (8490P/B, 80% zwavel), PROP’SOL PRO (9947P/B, 360 g/l glyfosaat) en WOLF GAZONMEST MET MOSBESTRIJDER (9767G/B, 14% ijzersulfaat) worden niet verlengd.

05/09/2016

Het middel ALIETTE WG is toegelaten voor het gebruik tegen Phytophthora cryptogea in witloofwortelteelt (open lucht) vanaf 02/09/2016 voor een termijn van 120 dagen.

31/08/2016

De toelating van het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel LEGURAME (6029 P/B, 300 g/l carbeetamide) in slasoorten (onder bescherming), andijvie, radicchio rosso, suikerbrood (onder bescherming) en luzerne werd ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

31/08/2016

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel REVUS (1013P/P, 250 g/l mandipropamid) wordt ingetrokken.

26/08/2016

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen GLOBAZONE NEW (9885P/B, 400 g/l chloridazon en 50 g/l quinmerac) en PYROQUIN TDI (9886P/B, 360 g/l chloridazon en 60 g/l quinmerac) worden niet verlengd.

24/08/2016

Het middel RANMAN TOP is toegelaten voor een verhoogd aantal toepassingen tegen Phytophthora in aardappelen vanaf 24/08/2016 voor een termijn van 120 dagen.