Nieuws - Gewasbescherming

19/04/2016

In het voorjaar 2015 is er heel wat commotie geweest naar aanleiding van een bericht van het International Agency for Research on Cancer (IARC), waarin men de onkruidbestrijder glyfosaat als waarschijnlijk kankerverwekkend bestempelt. Tijd voor een nieuwe stand van zaken.

30/03/2016

De nieuwe website voor de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen is online. De site bevat nu informatie over 4 thema’s: gewasbescherming, fytolicentie, meststoffen en het reductieplan.

30/03/2016

Het middel TELONE II is toegelaten voor gebruik tegen bodeminsecten en nematoden in sierplanten (niet bestemd voor consumptie) vanaf 01/04/2016 voor een termijn van 120 dagen.

30/03/2016

Het middel TEPPEKI (9526P/B) is toegelaten voor gebruik tegen bladluizen in groengeoogste erwten (zonder peul) vanaf 01/04/2016 voor een termijn van 120 dagen.

29/03/2016

In België worden voor een aantal werkzame stoffen monitoringprogramma’s opgelegd door het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik. De ontvangen gegevens werden onderzocht en recent werd door het Erkenningscomité een evaluatie gemaakt van de resultaten van de diverse monitoringprogramma’s.

04/03/2016

Op 15/1/2016 werd er een persbericht verspreid waarin bekend gemaakt werd dat de toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van haloxyfop-P geschorst werden. Op basis van bijkomende informatie en met toepassing van de nieuwe Europese beperking tot 52 g haloxyfop-P (zuurequivalent) per ha per 36 maanden is er volgens het Erkenningscomité geen onaanvaardbaar risico voor het grondwater. De schorsing van deze toelating werd bijgevolg opgeheven.

29/02/2016

Het middel VINTEC is toegelaten voor gebruik tegen esca van de druivelaar (Phaeomoniella chlamydospora en Phaeoacremonium aleophilum) in druivelaars vanaf 01/03/2016 voor een termijn van 120 dagen.

26/02/2016

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel AGRICHIM ETHOFUMESAAT/FENMEDIFAM 95/100 EC (9172P/B, 95 g/l ethofumesaat en 100 g/l fenmedifam) wordt niet verlengd op vraag van de toelatingshouder.

26/02/2016

Het middel CURATIO is toegelaten voor gebruik tegen schurft in appelbomen en perenbomen vanaf 15/03/2016 voor een termijn van 120 dagen.

18/02/2016

Door de publicatie van een koninklijk besluit op 8 februari zijn vanaf heden nieuwe retributies van toepassing voor aanvragen tot toelating voor gewasbeschermingsmiddelen. De jaarlijkse bijdragen voor gewasbeschermingsmiddelen voor niet-professioneel gebruik worden verhoogd en niet-commerciële voorlichters bekomen de fytolicentie voortaan gratis.