Nieuws - Gewasbescherming

20/12/2016

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel TANOS (9241P/B, 25% famoxadone en 25% cymoxanil) voor gebruik in komkommer, augurk, courgette, tomaten en aubergine werd ingetrokken.

20/12/2016

De toelating van de gewasbeschermingsmiddelen RUBRIC (9738P/B, 125 g/l epoxyconazool) en TIFEX (10348P/B, 125 g/l epoxyconazool) voor gebruik in schorseneren, cichorei, witloofwortelteelt, bloemkool, broccoli en sluitkool werd ingetrokken.

19/12/2016

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel THUNDERBOLT (263,7 g/l glyfosaat en 1,88 g/l pyraflufen-etyl) wordt ingetrokken.

14/12/2016

Het middel VINTEC is toegelaten voor gebruik tegen esca van de druivelaar (Phaeomoniella chlamydospora en Phaeoacremonium aleophilum) in druivelaars vanaf 15/12/2016 voor een termijn van 120 dagen.

13/12/2016

Op 14 januari 2017 wijzigen de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof diquat. Dat impliceert wijzigingen voor sommige gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stof.

13/12/2016

Op 19 januari 2017 wijzigen de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof etoxazool. Dat impliceert wijzigingen voor sommige gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stof.

05/12/2016

Op 19 januari 2017 wijzigen de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof fluazifop-P-butyl. Dit impliceert wijzigingen voor sommige gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stof.

30/11/2016

De toelatingen van producten op basis van glyfosaat die de formuleringshulpstof POE-tallowamine bevatten zijn ingetrokken.

30/11/2016

Naar aanleding van de recente beperking betreffende producten op basis van isoproturon (maximum 1 toepassing van 600 g isoproturon/ha/12 maanden in de lente tegen eenjarige tweezaadlobbige onkruiden, zie persbericht van 12/08/2016) werden de toelatingsaktes van producten die gebruikt werden in menging met isoproturon aangepast.

24/11/2016

Het middel CELEST (9269P/B, 25 g/l fludioxonil) is toegelaten voor gebruik tegen Phoma, Botrytis, Fusarium en Alternaria in zaaizaad van vlas vanaf 10/12/2016 voor een termijn van 120 dagen.