Nieuws - Gewasbescherming

03/11/2016

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel LEGACY 500 SC (9589P/B, 500 g/l diflufenican) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

31/10/2016

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel C.I.P.C. Protex (4037P/B, 400 g/l chloorprofam) wordt niet verlengd.

24/10/2016

Het middel APRON is toegelaten voor gebruik tegen valse meeldauw (Peronospora farinosa f. sp. betae) in zaaizaad van suikerbieten vanaf 15/11/2016 voor een termijn van 120 dagen.

10/10/2016

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel PROSTORE HN (9956P/B, 300 g/L chloorprofam) wordt niet verlengd.

10/10/2016

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel OKAPI GARDEN (10040G/B, 5 g/L lambda-cyhalothrin en 100 g/L pirimicarb) wordt niet verlengd.

06/10/2016

Vanaf 19 oktober 2016 wijzigen de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof spiroxamine. Dit impliceert wijzigingen voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel IMPULSE op basis van deze werkzame stof.

06/10/2016

De toelatingen van het gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen VERTIMEC (8511P/B, 18 g/l abamectine) en AGRIMEC (9670P/B, 18 g/l abamectine) in druivelaars, pruimenbomen, frambozenstruiken (onder bescherming), braamstruiken (onder bescherming), andijvie, radicchio rosso en suikerbrood, bosuien, witloofwortelteelt, slasoorten (open lucht), groengeoogste erwten (met peul), hop, Chinese kool, paksoi, tatsoi en komatsuna, pompoen (open lucht), kersen- en kriekenbomen, stekelbes (kruisbes) en kruisingen, veenbessen, blauwe / rode bosbessen, aalbessen en kiwibes werden ingetrokken.

04/10/2016

Het Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik herinnert eraan dat een met gras begroeide bufferzone van 20 meter ten opzichte van oppervlaktewater verplicht is voor producten op basis van terbuthylazin.

03/10/2016

Het gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen ELOGE (10261P/B, 108 g/l haloxyfop-P-methyl) en GALLANT (10437P/B, 108 g/l haloxyfop-P-methyl) is vanaf heden niet langer toegestaan in bosuien (open lucht) en prei (open lucht).

12/09/2016

De maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof diquat wijzigen als gevolg van de toepassing van Verordening 2016/1002 van 17 juni 2016. Dit heeft gevolgen voor de gewasbeschermingsmiddelen op basis van diquat.