Nieuws - Gewasbescherming

14/03/2017

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen U46-M-250 (6788P/B) en U46 M250 EXTRA (8785P/B) (250 g/l MCPA) worden niet verlengd.

13/03/2017

Het middel DELEGATE is toegelaten voor gebruik tegen perenbladvlo in perenbomen vanaf 15/05/2017 voor een termijn van 120 dagen.

13/03/2017

Het middel CURATIO is toegelaten voor gebruik tegen schurft in appelbomen en perenbomen vanaf 15/03/2017 voor een termijn van 120 dagen.

01/03/2017

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen op basis van linuron worden ingetrokken naar aanleiding van de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof op EU-vlak.

22/02/2017

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel MEXTRA (9695P/B, 180 g/l ioxynil, 290 g/l mecoprop-P) wordt niet verlengd.

20/02/2017

Onze dienst heeft in de context van het Federaal  Reductieprogramma voor Pesticiden (FRPP) een tweede synthese gemaakt van zijn activiteiten die verband houden met de problematiek van bijen en gewasbeschermingsmiddelen.

15/02/2017

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel FUMESAAT SC (9913P/B, 500 g/l ethofumesaat) wordt niet verlengd.

10/02/2017

De toelating van een aantal toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van chloorpyrifos werd met ingang van 10 februari 2017 geschorst. Voor de vloeibare producten werd ook de verkoop geschorst. Dit vanwege een mogelijk probleem voor de volksgezondheid.

02/02/2017

Op 8 november 2016 heeft het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik een nationale aanpak voor het uitvoeren van de risicobeoordeling voor bijen bij de evaluatie van gewasbeschermingsmiddelen goedgekeurd. Deze aanpak houdt in dat voor het chronisch risico voor adulte honingbijen, honingbijenlarven, hommels en solitaire bijen de risico-evaluatie zal worden uitgevoerd op basis van het EFSA guidance document voor bijen (2013).

02/02/2017

De toepassing van gewasbeschermingsmiddelen op basis van bentazon in maïs ter bestrijding van knolcyperus zal vanaf 31/12/2017 niet langer toegelaten zijn.