Nieuws - Gewasbescherming

17/01/2017

Naar aanleiding van een verordening gepubliceerd door de Europese Commissie op 2 augustus 2016 waarin elke Europese lidstaat werd uitgenodigd om bijzondere aandacht te besteden aan vóór-oogst-toepassingen, heeft België besloten om alle vóór-oogst-toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van glyfosaat in te trekken. Andere punten die voortvloeien uit deze publicatie, namelijk aandacht besteden aan vervuiling van grondwater en de blootstelling van kwetsbare groepen, werden ook in acht genomen.

12/01/2017

Op 19 januari 2017 wijzigen de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof ethofumesaat. Dit impliceert wijzigingen voor sommige toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stof.

11/01/2017

In het voorjaar 2015 is er heel wat commotie geweest naar aanleiding van een bericht van het International Agency for Research on Cancer (IARC), waarin men de onkruidbestrijder glyfosaat als waarschijnlijk kankerverwekkend bestempelt. Hierbij een nieuwe stand van zaken.

20/12/2016

Gewasbeschermingsmiddelen op basis van ethyleen zijn toegelaten voor de rijping van bananen vanaf 31/12/2016 voor een termijn van 120 dagen.

20/12/2016

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel TANOS (9241P/B, 25% famoxadone en 25% cymoxanil) voor gebruik in komkommer, augurk, courgette, tomaten en aubergine werd ingetrokken.

20/12/2016

De toelating van de gewasbeschermingsmiddelen RUBRIC (9738P/B, 125 g/l epoxyconazool) en TIFEX (10348P/B, 125 g/l epoxyconazool) voor gebruik in schorseneren, cichorei, witloofwortelteelt, bloemkool, broccoli en sluitkool werd ingetrokken.

19/12/2016

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel THUNDERBOLT (263,7 g/l glyfosaat en 1,88 g/l pyraflufen-etyl) wordt ingetrokken.

14/12/2016

Het middel VINTEC is toegelaten voor gebruik tegen esca van de druivelaar (Phaeomoniella chlamydospora en Phaeoacremonium aleophilum) in druivelaars vanaf 15/12/2016 voor een termijn van 120 dagen.

13/12/2016

Op 14 januari 2017 wijzigen de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof diquat. Dat impliceert wijzigingen voor sommige gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stof.

13/12/2016

Op 19 januari 2017 wijzigen de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof etoxazool. Dat impliceert wijzigingen voor sommige gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stof.