Nieuws - Gewasbescherming

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is niet zonder risico: de veiligheidsmaatregelen die opgelegd worden om een product veilig te gebruiken zijn er niet zonder reden. Wanneer je deze voorschriften niet correct opvolgt, kan dit je gezondheid schaden. Dit is een van de lessen die we kunnen trekken uit het toxicovigilantierapport gewasbeschermingsmiddelen 2019-2022 op basis van oproepen aan het Antigifcentrum.