Geen gekopieerde passages uit het dossier van de producenten in de EFSA Conclusie voor glyfosaat

04/10/2017

Sinds het International Agency for Research on Cancer (IARC) een bericht heeft gepubliceerd waarin men de onkruidbestrijder glyfosaat als waarschijnlijk kankerverwekkend bestempelt is er heel wat te doen geweest over deze stof.

De Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu krijgt hierover veel vragen en heeft een poging gedaan om alle vragen objectief te beantwoorden in een analyse, die intussen talrijke malen werd bijgewerkt.

Naar aanleiding van berichten in de pers als zou de Europese Autoriteit voor de Voedselveiligheid (European Food Safety Authority; EFSA) in haar Conclusie over glyfosaat hele stukken tekst uit het dossier van de producenten hebben gekopieerd, werd het antwoord op vraag 8 van deze analyse (‘Hoe zit het met de onafhankelijkheid van de experts die glyfosaat hebben beoordeeld?’) vervolledigd. Onze vaststelling luidt: de EFSA Conclusie bevat geen enkele passage die werd gekopieerd uit het dossier van de producenten.

U kan hier onze volledige, geactualiseerde analyse van de situatie raadplegen. Een overzicht van alle in België toegelaten toepassingen vindt u via toelatingen raadplegen.

Deel deze pagina