Geef uw mening over het Reductieprogramma voor pesticiden 2023-2027

17/01/2022

De federale en gewestelijke autoriteiten nodigen u uit om tussen 17 januari en 20 maart deel te nemen aan het openbaar onderzoek over het programma 2023-2027 van het Nationaal Actieplan voor de Reductie van Pesticiden (NAPAN).

Dit programma heeft tot doel het gebruik van pesticiden en hun impact op het leefmilieu en de volksgezondheid te verminderen door middel van verschillende acties (opleiding, bewustmaking, regelgeving, ondersteuning, studies, …), gericht op zowel professionelen (landbouw, groensector, publiek en privaat) als particulieren.

Uw mening interesseert ons

Vooraleer het programma 2023-2027 wordt goedgekeurd heeft u de kans om actief deel te nemen aan het openbaar onderzoek via het online platform napan.mijnopinie.belgium.be.

Deelnemen

Op dit platform vindt u de nationale, federale en gewestelijke acties. Filteren op beleidsniveau is mogelijk.

Het federale programma 2023-2027

De dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten coördineert het Federaal Reductieplan voor Gewasbeschermingsmiddelen (FRPG). Dit deel van het NAPAN omvat naast de federale acties ook de nationale acties in samenwerking met de gewestelijke overheden.

Klik hier voor meer informatie over de openbare raadpleging en het federale ontwerpprogramma.

Deel deze pagina