Emissiereductieplannen: samenvattingen en nieuwe stoffen

28/02/2023

In 2019 werd een charter opgesteld om de concentraties van problematische gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater te verminderen. Dit charter voorziet in de uitwerking van emissiereductieplannen voor die problematische werkzame stoffen. Intussen werden emissiereductieplannen uitgewerkt voor de werkzame stoffen terbuthylazine, flufenacet en metazachloor.

In 2022 werden aclonifen en dimethenamid-P geselecteerd als werkzame stoffen om op te volgen en de concentraties van problematische gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater te verminderen. Voor deze stoffen wordt nu een emissiereductieplan opgesteld.

Om een goed resultaat te bekomen en het gebruik van deze gewasbeschermingsmiddelen op lange termijn te kunnen behouden, wordt gerekend op de medewerking van alle betrokken toelatingshouders, handelaars, voorlichters en gebruikers.

Deel deze pagina