De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst

13/02/2024

Het Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik heeft een update van de risico-evaluatie voor mensen (toepassers, werkers en omwonenden) onderzocht. Deze nieuwe risicobeoordeling volgde op de indiening van informatie over mogelijk schadelijke of onaanvaardbare effecten van prosulfocarb door één van de toelatingshouders.

Op basis van deze update blijkt dat het blootstellingsniveau van toepassers en  werkers voor een aantal toepassingswijzen boven  het aanvaardbare niveau ligt. Het blootstellingsniveau van omwonenden blijkt niet langer aanvaardbaar bij eender welke toepassingswijze.

Op advies van het Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik worden de toelatingen van alle gewasbeschermingsmiddelen op basis van prosulfocarb geschorst in België. Dit betekent concreet een onmiddellijk verbod op de verkoop en het gebruik van deze producten. Het verbod is van kracht sinds 09/02/2024.

Een schorsing is onmiddellijk en voorlopig. Voor een permanente bevestiging van de schorsing werd daarom ook de intrekkingsprocedure van de toelatingen opgestart.

Deze maatregel geldt voor de volgende producten:

 • ADELFO (10351P/B – 800 g/l prosulfocarb)
 • CROZIER (11215P/B – 800 g/l prosulfocarb)
 • DEFI (7864P/B – 800 g/l prosulfocarb)
 • FIDOX (10515P/B – 800 g/l prosulfocarb)
 • FIDOX EC (9680P/B – 800 g/l prosulfocarb)
 • JURA (10633P/B – 667 g/l prosulfocarb + 14 g/l diflufenican)
 • MILOT (11149P/B – 800 g/l prosulfocarb)
 • MOOSE 800 EC (28325P/B – 800 g/l prosulfocarb)
 • PROFESSIONAL (11098P/B – 800 g/l prosulfocarb)
 • QUIDAM (28691P/B – 800 g/l prosulfocarb)
 • ROXY 800 EC (9679P/B – 800 g/l prosulfocarb)
 • ROXY EC (9684P/B – 800 g/l prosulfocarb)
 • SPOW (10167P/B – 800 g/l prosulfocarb)
 • TAKOBA (11214P/B – 800 g/l prosulfocarb)

De houders van de toelatingen kunnen een bezwaarschrift indienen tegen de schorsing en de intrekking van hun toelatingen. Als de bezwaren niet gunstig worden beoordeeld of als er geen bezwaarschriften worden ingediend, zullen de toelatingen ingetrokken worden zonder respijttermijn, noch voor de handel noch voor het gebruik van bestaande voorraden, en dit in het belang van de volksgezondheid. Als de bezwaarschriften gunstig worden beoordeeld zullen de schorsing en de intrekking van de toelatingen opgeheven worden.

Deel deze pagina