De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb blijven geschorst

Op advies van het Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik werden de toelatingen van alle gewasbeschermingsmiddelen op basis van prosulfocarb geschorst in België. Dit betekent concreet een onmiddellijk verbod op de verkoop en het gebruik van deze producten. Het verbod is van kracht sinds 09/02/2024. Sinds deze datum worden deze producten voorlopig beschouwd als producten die niet meer mogen worden verkocht of gebruikt.

Een schorsing is onmiddellijk en voorlopig. Voor een permanente bevestiging van de schorsing werd daarom ook de intrekkingsprocedure van de toelatingen opgestart.Deze maatregel geldt voor de volgende producten:

 • ADELFO (10351P/B – 800 g/l prosulfocarb)
 • CROZIER (11215P/B – 800 g/l prosulfocarb)
 • DEFI (7864P/B – 800 g/l prosulfocarb)
 • FIDOX (10515P/B – 800 g/l prosulfocarb)
 • FIDOX EC (9680P/B – 800 g/l prosulfocarb)
 • JURA (10633P/B – 667 g/l prosulfocarb + 14 g/l diflufenican)
 • MILOT (11149P/B – 800 g/l prosulfocarb)
 • MOOSE 800 EC (28325P/B – 800 g/l prosulfocarb)
 • PROFESSIONAL (11098P/B – 800 g/l prosulfocarb)
 • QUIDAM (28691P/B – 800 g/l prosulfocarb)
 • ROXY 800 EC (9679P/B – 800 g/l prosulfocarb)
 • ROXY EC (9684P/B – 800 g/l prosulfocarb)
 • SPOW (10167P/B – 800 g/l prosulfocarb)
 • TAKOBA (11214P/B – 800 g/l prosulfocarb)

Een definitieve beoordeling op basis van bijkomende studies met betrekking tot blootstellingsrisico’s bij het gebruik van deze producten voor omwonenden en passanten zal in de loop van het tweede semester van 2024 uitgevoerd worden. In afwachting van de uitkomst van deze definitieve beoordeling dienen de hierboven vermelde producten volgens de geldende federale en regionale regels bewaard te worden in het fytolokaal. Om accidentieel gebruik te vermijden worden deze verpakkingen bij voorkeur afzonderlijk van de andere producten in uw fytolokaal bewaard.

Deel deze pagina