De gebruiksbeperkingen van de neonicotinoïden: een blik in de toekomst

26/01/2015

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wenst een aantal verduidelijkingen te geven over de beperkingen van het gebruik van een aantal insecticiden die gevaarlijk zijn voor bijen, de zogenaamde neonicotinoïden. Die beperkingen werden uitgevaardigd in 2013.

In de pers kon men vaak lezen dat deze beperkingen na twee jaar zouden worden opgeheven, dus in de loop van 2015. Dit staat echter helemaal niet vast. Diverse beoordelingen zijn momenteel lopende en de resultaten ervan zijn nog niet gekend. Het staat ook nog niet vast wanneer één en ander tot wettelijke maatregelen kan leiden. Intussen blijven de huidige beperkingen gewoon bestaan.

Nadere details hierover vindt u in het document hieronder.

Deel deze pagina