BIOX-M product op basis van muntolie tijdelijk toegelaten voor koudverneveling in opgeslagen aardappelen

01/03/2023

Het gewasbeschermingsmiddel BIOX-M (9750P/B – 949 g/l muntolie) wordt toegelaten voor een koudverneveling als kiemremmer in aardappelen (na-oogst) voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/03/2023 tot en met 28/06/2023.

De toelating kan u hier raadplegen.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere redelijke manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina