Beperkingen voor fipronil

09/08/2013

Naar analogie met de neonicotinoïden imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam moeten ook beperkingen opgelegd worden voor het landbouwkundig gebruik van het insecticide fipronil. Deze beperkingen worden opgelegd om alle mogelijke risico’s voor bijen uit te sluiten.

Wat betreft teelten in open lucht mag fipronil voortaan enkel nog worden gebruikt voor de zaadhandeling van uien, sjalotten, prei en koolgewassen. Deze gewassen worden geoogst voor de bloei en vormen dus geen risico voor bijen. Wat betreft gewassen die in serres worden uitgezaaid blijven alle toegelaten zaadbehandelingen behouden. Andere types behandelde zaden zullen niet meer ingevoerd of uitgezaaid mogen worden.

Bovendien mag de zaadbehandeling alleen plaatsvinden in professionele zaadverwerkingsinstallaties. Die installaties moeten de beste beschikbare technieken toepassen om ervoor te zorgen dat het vrijkomen van stof tijdens de toediening op het zaad, de opslag, het vervoer en het zaaien tot een minimum kan worden beperkt. Deze beperking moet worden aangebracht op de verpakkingen van Mundial (nr. 9196P/B).

Bij het uitzaaien van behandelde zaden moet geschikte zaaiapparatuur worden gebruikt waardoor een hoge mate van inwerking in de bodem wordt bereikt en morsen tijdens de toediening en de emissie van stof in de lucht tot een minimum worden beperkt. Deze beperking moet worden aangebracht op de verpakkingen van de met fipronil behandelde zaden.

Na twee jaar zal een evaluatie worden opgestart van de eventuele studies op bijen die ondertussen beschikbaar zouden gekomen zijn om te bepalen of de beperking moet worden herzien.

De publicatie van de Europese beslissing wordt binnenkort verwacht, maar ondertussen houdt de Dienst Pesticiden en Meststoffen eraan om iedereen zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. De toelatingsakte voor Mundial wordt binnenkort aangepast.

De maatregelen zullen van toepassing zijn vanaf 1 maart 2014. Vanaf deze datum moeten alle verpakkingen op de markt aangepast zijn.

Deel deze pagina