Beperking voor methoxyfenozide tot gebruik onder bescherming

18/04/2019

Tijdens de vernieuwing van de goedkeuring van methoxyfenozide op Europees vlak werd vastgesteld dat het gebruik moet worden beperkt om deze werkzame stof op een veilige manier te kunnen gebruiken. Door middel van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/158 wordt opgelegd dat de stof alleen mag worden toegelaten voor gebruik in kassen. Aangezien de huidige toelatingen ook gebruiken in open lucht bevatten, moeten deze worden beperkt tot gebruik onder bescherming.

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen

  • INTER METHOXYFENOZIDE 240 SC (985P/P, 240 g/l methoxyfenozide)
  • METHOXIDE 240 (1216P/P, 240 g/l methoxyfenozide)
  • RUNNER  (9399P/B, 240 g/l methoxyfenozide)

worden tegen 31/03/2020 ingetrokken in

  • appelbomen (open lucht)
  • perenbomen (open lucht)
  • sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (open lucht).

Vanaf 30/06/2021 dienen de etiketten van de op de markt aanwezige producten de nieuwe etikettering te dragen. Deze wijzigingen moeten door de gebruikers vanaf 31/03/2020 worden gerespecteerd, zelfs indien de etiketten van de in de handel verkrijgbare producten nog niet zijn aangepast.

Deel deze pagina