Beperking van het gebruik van terbuthylazin

24/03/2022

Na de publicatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2021/824 van de Commissie van 21 mei 2021 tot wijziging van Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 540/2011 en (EU) nr. 820/2011 wat betreft de voorwaarden voor de goedkeuring van de werkzame stof terbuthylazin heeft het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik de toelatingen van producten op basis van terbuthylazin herzien.

Het doel van deze herziening is verontreiniging van het grondwater met de werkzame stof en de metabolieten daarvan te voorkomen. Daarbij is rekening gehouden met de in België maximaal toegestane dosis, namelijk 750 g terbuthylazin/ha, ook al geldt op Europees niveau een beperking tot 850 g/ha/3 jaar. Elke lidstaat moet rekening houden met zijn landbouwkundige en pedoklimatische context.

Uit dit onderzoek is gebleken dat het gebruik van terbuthylazin op hetzelfde perceel moet worden beperkt tot één toepassing om de drie jaar, met een maximale dosering van 750 g/ha.

De gebruikers moeten rekening houden met de toepassingen die in de voorgaande jaren op hetzelfde perceel gebeurd zijn.

Deze maatregelen gelden voor alle producten op basis van terbuthylazin. Vandaag zijn de volgende producten toegelaten:

 • AKRIS (9687P/B)
 • ANDES (9693P/B)
 • ASPECT T (9495P/B)
 • CALARIS (9501P/B)
 • CALLISTAR (10133P/B)
 • CLICK PREMIUM (10820P/B)
 • CLICK PRO (10743P/B)
 • GARDO GOLD (9438P/B)
 • GARDOPRIM (10094P/B)
 • PRIMAGRAM GOLD (9598P/B)
 • PROMESS (9608P/B)
 • TERBUDIME 530 (1365P/P)

Deel deze pagina