Beperking van de toepassing van PIRIGRAIN SLD

28/10/2021

De toepassingen in opgeslagen rogge, maïs en rijst worden van de toelating van het gewasbeschermingsmiddel PIRIGRAIN SLD (10469P/B – 72,5 g/l pirimiphos-methyl) verwijderd wegens een risico op overschrijding van de maximale residulimieten.

Vanaf 01/07/2023 moeten alle verpakkingen die zich op de markt bevinden voorzien zijn van conforme etiketten. De gebruikers worden dringend verzocht deze maatregelen nu al na te leven, ook al zijn de etiketten van de producten op de markt nog niet aangepast.

Deel deze pagina