Beheer van vloeibare en vaste effluenten van behandelingen vóór het planten of na de oogst

Om het vrijkomen van gewasbeschermingsmiddelen in het milieu bij het toepassen voor het planten en na de oogst te voorkomen, mogen handelingen met het product en het schoonmaken van gebruikte apparatuur niet gebeuren in de buurt van verharde terreinen aangesloten op oppervlaktewater of een rioleringsstelsel. Overschotten van de spuitoplossing, reinigingswater en verontreinigde aarde moeten worden verwijderd in overeenstemming met de geldende gewestelijke wetgeving.

De geldende gewestelijke bepalingen vindt u hier.

Deze bepalingen zijn nu reeds in voege, maar om de gebruiker hieraan te herinneren zal een verwijzing naar de gewestelijke wetgeving worden opgenomen op de toelatingsakte. De toelatingsaktes van de betrokken gewasbeschermingsmiddelen zullen stapsgewijs worden aangepast. Gebruikers moeten zich reeds aan de gewestelijke bepalingen houden, zelfs indien de etiketten van op de markt zijnde producten nog niet zijn aangepast.

Deel deze pagina