Administratieve verlenging van de goedkeuring van een aantal werkzame stoffen

Op de juli-vergadering van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid werd overeenstemming bereikt om de toelatingen van volgende werkzame stoffen administratief te verlengen:

 • bensulfuron
 • chlormequat
 • chloortoluron
 • clomazone
 • daminozide
 • deltamethrin
 • eugenol
 • fludioxonil
 • flufenacet
 • flumetralin
 • fosthiazate
 • geraniol
 • MCPA
 • MCPB
 • propaquizafop
 • prosulfocarb
 • quizalofop-P-ethyl
 • quizalofop-P-tefuryl
 • natrium 5-nitroguaiacolate
 • natrium o-nitrofenolaat
 • natrium p-nitrofenolaat
 • zwavelfluoride
 • tebufenpyrad
 • thymol
 • tritosulfuron

De geldigheidsduur van de administratieve verlengingen varieert naargelang de stof en moet toelaten de lopende aanvragen tot verlenging van de toelatingen af te werken. De administratieve verlenging bedraagt voor alle betrokken stoffen wel steeds minstens 15 maanden.

De officiële publicatie van deze beslissing vond plaats op 12 september.

 Gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stoffen bevatten zullen administratief worden verlengd.

Deel deze pagina