Aanpassingen van de etikettering als gevolg van de 15e ATP-Verordening

21/04/2021

Verordening (EU) 2020/1182 wijzigt deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. De aanpassingen zijn het gevolg van technische en wetenschappelijke vooruitgang.

Deze 15e Aanpassing aan de Technische Vooruitgang (ATP) van de CLP-Verordening voorziet in de toepassing van nieuwe of gewijzigde geharmoniseerde indelingen en etiketteringen van de volgende stoffen, aanwezig in gewasbeschermingsmiddelen in België:

 • azoxystrobin
 • 2-butoxyethanol
 • ethofumesaat
 • flupyradifuron
 • fluxapyroxad
 • geraniol
 • glyoxylzuur
 • hexythiazox
 • hymexazool
 • ipconazool
 • mefentrifluconazool
 • L-(+)-melkzuur
 • mesotrione
 • octamethylcyclotetrasiloxaan
 • oxathiapiproline
 • paclobutrazool
 • penflufen
 • pirimifos-methyl
 • silthiofam
 • thiencarbazon-methyl
 • tribenuron-methyl

Onze dienst heeft de indeling en etikettering van alle betrokken producten nagekeken en de toelatingsaktes indien nodig aangepast. De toepassingsdatum voor de nieuwe etiketteringen is 1 maart 2022. De etiketten van de in de handel aanwezige gewasbeschermingsmiddelen dienen bijgevolg vanaf 1 maart 2022 conform deze aanpassingen zijn.

Deel deze pagina