Aanpassing van termijnen naar aanleiding van de vrijwillige intrekking van de toelating van INSEGAR

20/08/2021

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel INSEGAR (8812P/B - 25% fenoxycarb) werd in september 2020 ingetrokken wegens niet-verlenging van de toelating van fenoxycarb. Op aanvraag van de toelatingshouder is de termijn voor het op de markt brengen door de toelatingshouder verlengd tot 01/09/2021.

De intrekkingsdatum blijft 30/11/2022.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de toelatingshouder zijn nog toegelaten tot 01/09/2021.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 30/11/2021.
Het gebruik is nog toegelaten tot 30/11/2022.

Deel deze pagina