Aanpassing van termijnen naar aanleiding van de vrijwillige intrekking van de toelating van MIRADOR XTRA

20/08/2021

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel MIRADOR XTRA (9502P/B - 200 g/l azoxystrobin + 80 g/l cyproconazool) werd in januari 2021 ingetrokken wegens niet-verlenging van de toelating van cyproconazool. Op aanvraag van de toelatingshouder en gezien de teeltomstandigheden, is de termijn voor het op de markt brengen door de toelatingshouder verlengd tot 15/09/2021.

De intrekkingsdatum blijft 30/11/2022.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de toelatingshouder zijn nog toegelaten tot 15/09/2021.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 30/11/2021.
Het gebruik is nog toegelaten tot 30/11/2022.

Deel deze pagina