Aanpassing van het gebruik van trifloxystrobin na herziening van de MRLs

02/02/2016

Vanaf 12 feburari 2016 wijzigen de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof trifloxystrobin. De wijziging is het gevolg van de toepassing van Verordening 2015/1200 van 22 juli 2015.

Om overschrijdingen van de nieuwe MRLs te vermijden heeft het Erkenningscomité besloten het gebruik van DELARO (9634P/B) aan te passen. Het aantal toepassingen in 'haver' wordt beperkt tot één i.p.v. twee.

De andere toegelaten toepassingen wijzigen niet.

Om de aanwezigheid van residuen in niet-conforme hoeveelheden te vermijden wordt aan de gebruikers met aandrang gevraagd om deze wijzigingen onmiddellijk toe te passen, zelfs als de etiketten van het op de markt aanwezige product nog niet aangepast zijn.

Deel deze pagina