Aanpassing van het gebruik van thiacloprid na herziening van de MRLs

05/02/2016

Vanaf 12 februari 2016 wijzigen de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof thiacloprid. De wijziging is het gevolg van de toepassing van Verordening 2015/1200 van 22 juli 2015.

Om overschrijdingen van de nieuwe MRLs te vermijden heeft het Erkenningscomité besloten het gebruik van de volgende producten aan te passen:

  • CALYPSO (9352P/B)
  • CALYPSO SPRAY (10033G/B)

 De volgende gebruiken worden ingetrokken voor de bovenvermelde producten:

  • frambozenstruiken (onder bescherming)
  • bosbessen (onder bescherming)
  • veenbessen (onder bescherming)
  • aalbessen (onder bescherming)
  • stekelbessen (onder bescherming)
  • kiwibessen (onder bescherming)
  • valeriaan (consumptie wortels) (open lucht)

Het gebruik in “braamstruiken (open lucht)” is opnieuw toegelaten (identiek als voor frambozen in open lucht).

De andere toegelaten toepassingen wijzigen niet.

Om de aanwezigheid van residuen in niet-conforme hoeveelheden te vermijden wordt aan de gebruikers met aandrang gevraagd om deze wijzigingen onmiddellijk toe te passen, zelfs als de etiketten van de op de markt aanwezige producten nog niet aangepast zijn.

Deel deze pagina