Aanpassing van het gebruik van terbuthylazine na herziening van de MRLs

20/04/2021
Dit bericht werd aangepast met een aantal verduidelijkingen.

De maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof terbuthylazine werden verlaagd.

Om overschrijdingen van de nieuwe MRLs te vermijden werd het toegelaten gebruik voor alle gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stof aangepast.

Er moet voortaan een wachttijd gerespecteerd worden tussen de laatste toepassing en het zaaien of planten van volggewassen van minstens 12 maanden, behalve voor maïs, sorghum, miscanthus en lupine, waarvoor geen wachttijd vereist is, en behalve voor wortel- en knolgewassen, wortelpeterselie, wortelkervel, bieten, aardappelen, zoete aardappel, cichorei, grasland-weiland, raaigrassen en andere granen waarvoor een wachttijd van 120 dagen vereist is.

Met andere granen worden alle graangewassen behalve sorghum en maïs bedoeld, dit zijn o.a. de volgende gewassen:

  • Tarwe
  • Gerst
  • Rogge
  • Spelt
  • Triticale
  • Zoete maïs
  • Haver

Deze wachttijd voor het zaaien en planten van gewassen na een toepassing van terbuthylazine is ook van toepassing op gewassen die als voedergewas bedoeld zijn, aangezien deze gewassen in de voedselketen terechtkomen.

Aangezien het doel van deze beperking het vermijden van MRL-overschrijdingen is, is deze beperking niet relevant voor teelten die niet in de voedselketen terechtkomen. Bv. groenbemesters of sierteelten kunnen dus gezaaid of geplant worden zonder rekening te houden met deze wachttijd.

Om de aanwezigheid van residuen in niet-conforme hoeveelheden te vermijden wordt aan de gebruikers met aandrang gevraagd om deze wijzigingen onmiddellijk toe te passen, zelfs als de etiketten van de op de markt aanwezige producten nog niet aangepast zijn.

Deze wijziging is van toepassing op nieuwe terbuthylazine-toepassingen. Voor terbuthylazine-toepassingen voorafgaand aan deze wijziging, bijvoorbeeld tijdens het vorige jaar, hoeft er nog geen rekening gehouden te worden met deze wachttijd om te bepalen welke gewassen gezaaid of geplant mogen worden.

Deel deze pagina