Aanpassing van het gebruik van tau-fluvalinaat na herziening van de MRLs

07/05/2020

Op Europees niveau werd besloten om de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof tau-fluvalinaat te wijzigen.

Om overschrijdingen van de nieuwe MRLs te vermijden heeft het Erkenningscomité besloten het gebruik van de volgende gewasbeschermingsmiddelen aan te passen:

  • EVURE (10728P/B)
  • MAVRIK (7535P/B)

Voor deze middelen wordt voor twee toepassingen een interval van 10 dagen toegevoegd in

  • winter- en zomergerst (open lucht)
  • winter- en zomerhaver (open lucht)
  • winter- en zomerrogge (open lucht)
  • winter- en zomerspelt (open lucht)
  • winter- en zomertarwe (open lucht)
  • winter- en zomertriticale (open lucht)

Dit interval wordt enkel toegevoegd tijdens de toepassingsperiode begin oprichting - aarvorming (BBCH 30-59).

Verder wordt voor deze middelen een veiligheidstermijn voor de oogst van 14 dagen toegevoegd aan de gebruiken in

  • Aardappelen (open lucht)
  • Aardappelpootgoedteelt (open lucht)

Om de aanwezigheid van residuen in niet-conforme hoeveelheden te vermijden wordt aan de gebruikers met aandrang gevraagd om deze wijzigingen onmiddellijk toe te passen, zelfs als de etiketten van de op de markt aanwezige producten nog niet aangepast zijn.

Deel deze pagina