Aanpassing van het gebruik van spiroxamine na herziening van de MRLs

06/10/2016

Vanaf 19 oktober 2016 wijzigen de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof spiroxamine. De wijziging is het gevolg van de toepassing van Verordening 2016/452 van 29 maart 2016.

Om overschrijdingen van de nieuwe MRLs te vermijden heeft het Erkenningscomité besloten het gebruik van IMPULSE (8923P/B, 500 g/l spiroxamine) aan te passen.

Het gebruik in gerst (open lucht) wordt ingetrokken voor dit product. Andere toegelaten toepassingen wijzigen niet.

Om de aanwezigheid van residuen in niet-conforme hoeveelheden te vermijden wordt aan de gebruikers met aandrang gevraagd om deze wijzigingen onmiddellijk toe te passen, zelfs als de etiketten van de op de markt aanwezige producten nog niet aangepast zijn.

Deel deze pagina