Aanpassing van het gebruik van sedaxaan na herziening van de MRLs

11/05/2020

Op Europees niveau werd besloten om de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof sedaxaan te wijzigen.

Om overschrijdingen van de nieuwe MRLs te vermijden heeft het Erkenningscomité besloten het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel VIBRANCE (10722P/B – 500 g/l sedaxaan) aan te passen. De maximale dosis tegen maiskopbrand werd verlaagd van 15 ml/50 000 zaden naar 12 ml/50 000 zaden.

Andere toegelaten toepassingen wijzigen niet.

Om de aanwezigheid van residuen in niet-conforme hoeveelheden te vermijden wordt aan de gebruikers met aandrang gevraagd om deze wijzigingen onmiddellijk toe te passen, zelfs als de etiketten van de op de markt aanwezige producten nog niet aangepast zijn.

Deel deze pagina